Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Interesanci Gminy Marciszów

Wójt Gminy Marciszów

przyjmuje interesantów
w każdą środę w godz. 10:00 -16:30

tel/fax. (075) 7410208
wojt@marciszow.pl


Przewodniczący Rady Gminy Marciszów
Biuro Rady Gminy


przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców Gminy
w każdy poniedziałek w godz. 15:00- 15:30

tel/fax. (075) 7410208, wew. 40
biuro.rady@marciszow.pl


Referat Księgowości

przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

tel. (075) 7410294, wew. 11, 12, 13, 19

skarbnik@marciszow.pl
podatki@marciszow.pl
rozliczenia.podatkowe@marciszow.pl
ksiegowosc@marciszow.pl
budzet@marciszow.pl


Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

tel. (075) 7410208, wew. 14, 15

kierownik.iti@marciszow.pl
iti@marciszow.pl
ewidencja.gospodarcza@marciszow.pl


Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i OchronyŚrodowiska

przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

tel. (075) 7410367, wew. 22, 26

rolnictwo@marciszow.pl
ochrona.srodowiska@marciszow.pl
sprzedaz.mienia@marciszow.pl


Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego

przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

tel. (075) 7410351, wew. 16
usc@marciszow.pl
zarzadzanie.kryzysowe@marciszow.pl


Referat Oświaty, Sportu,Kultury i Promocji


przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

tel. (075) 7410351, wew. 27
oswiata@marciszow.pl
promocja@marciszow.pl


Referat Pozyskiwania Funduszy, Zagospodarowania Przestrzennego i Informacji

przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

tel: (075) 7410208, wew. 18

kierownik.pfz@marciszow.pl
zagospodarowanie.przestrzenne@marciszow.pl
redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :