Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zezwolenia na działalność

- Rok 2008-2009
- Rok 2010Załączniki:

Data publikacji 2011-08-17 09:04:11Postanowienie SKO w dnia 26.07.2011
Data publikacji 2011-02-24 00:27:23Decyzja odmowna dla WPWiK
Data publikacji 2011-02-24 00:32:51SKO - decyzja utrzymująca
Data publikacji 2011-02-24 00:35:40Sprawozdanie WPWiK za 2007 rok
Data publikacji 2011-02-24 00:40:07WPWiK - wniosek woda i ścieki - 1
Data publikacji 2011-02-24 00:44:22WPWiK - wniosek woda i ścieki - 2
Data publikacji 2011-02-24 00:49:07WPWiK - dodatkowe załączniki
Data publikacji 2011-02-24 00:51:29Wyrok WSA dotyczący WPWiK
Data publikacji 2011-02-24 00:58:36Decyzje SKO
Data publikacji 2011-02-24 01:06:50Odmowa wydania pozwolenia dla WPWiK - 1
Data publikacji 2011-02-24 01:11:04Odmowa wydania pozwolenia dla WPWiK - 2
Data publikacji 2011-02-24 01:12:51Uzupełnienie akt - 1
Data publikacji 2011-02-24 01:13:51Uzupełnienie akt - 2
Data publikacji 2011-02-24 01:18:47Załącznik nr 4 do pisma NO.2544.2010
Data publikacji 2011-02-24 01:26:33załącznik nr 9 do pisma NO.254.2010 - 1
Data publikacji 2011-02-24 01:29:01załącznik nr 9 do pisma NO.254.2010 - 2
Data publikacji 2011-04-21 00:19:29Wniosek o umorzenie postępowania WPWiK
Data publikacji 2011-04-21 00:21:16Pismo z dnia 10.01.2011
Data publikacji 2011-04-21 00:22:03Pismo z dnia 14.02.2011
Data publikacji 2011-04-21 00:22:45Pismo z dnia 16.03.2011
Data publikacji 2011-04-21 00:23:27Pismo z dnia 18.04.2011
Data publikacji 2011-06-12 16:08:25Odpowiedź WPWiK z 10.05.2011
Data publikacji 2011-06-12 16:08:54Decyzja Wójta - umorzenie
Data publikacji 2011-08-17 09:05:22Odwołanie WPWiKredaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :