Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

OgłoszeniaProjekt "Wzmacniamy swoje partnerstwo 2017” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Gmina Marciszów
Informuje,
Iż w ramach Funduszu Mikroprojektów Nysa – Nysa Programu INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska 2014-2020
wraz z Samorządem miejscowości Vitezna
w 2017 roku realizuje wspólny projekt pn.

„Wzmacniamy swoje partnerstwo 2017”


Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Marciszowie ul. Szkolnej 6, pokój nr 18.

Tel. 75 74 10 208 wew 36
e-mail: kierownik.pfz@marciszow.plGmina Marciszów wraz z Samorządem miejscowości Vitezna w 2017 roku realizowała wspólny projekt pn.
„Wzmacniamy swoje partnerstwo 2017”

W ramach projektu Gmina Marciszów zorganizowała dwa podprojekty:
„Przepłyniemy przez granice” – 05.06.2017 r., 12.06.2017 r., 19.06.2017 r.,
„Rozbiegana Gmina” – 09.09.2017 r.

Po stronie partnera czeskiego zorganizowano:
„Przepłyniemy przez granice” – 15.05.2017 r., 22.05.2017 r., 29.05.2017 r.,
„Dni Gminy Vitezna” – 01.07.2017 r.

Gmina Marciszów podczas wyjazdu do zaprzyjaźnionego partnera reprezentowana była przez delegację 50 osób, składającą się z mieszkańców gminy, członków rad sołeckich, przedstawicieli związku emerytów i rencistów oraz dzieci i młodzież. 

Realizacja wspólnego projektu przyczyniła się do pogłębienia więzi sympatii
i przyjacielstwa między mieszkańcami regionu przygranicza.

Partnerzy mając doświadczenie w realizacji takich działań planują dalsze rozwijanie i poszanowanie wzajemnych relacji, a także organizację kolejnych przedsięwzięć transgranicznych.GMINA MARCISZÓW   
informuje,


że w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn:

„ZAGOSPODAROWANIE PLACÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH W ŚWIDNIKU I CIECHANOWICACH”

Całkowity koszt operacji: 122.666,13zł.
Wartość dofinansowania: 77.535,00 zł
GMINA MARCISZÓW
informuje,


że w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE”

Całkowity koszt operacji: 2.561.879,17 zł.
Wartość dofinansowania: 1.562.532,00 zł
Gmina Marciszów wraz z Samorządami  miejscowości Vitezna oraz Pilnikov w roku 2013 realizowała wspólny projekt pn:
"Partnerstwo nie zna granic 2013"

W ramach projektu Gmina Marciszów zorganizowała dwa podprojektu: 
>    „Na rowerze przez granice” 15-16.06.2013 r.
>    „Dni Marciszowa” 29.06.2013 r.

Natomiast po stronie partnerów czeskich zorganizowano:
>    Gmina Vitezna – „Sport bez granic” – 06.07.2013 r.
>    Miasto Pilnikov – „Obyczaje ludowe, tradycje i rzemiosła” – 10.08.2013 r.

Gmina Marciszów podczas wyjazdów do zaprzyjaźnionych partnerów reprezentowana była przez delegację 50 osób, składających się mieszkańców gminy,  członków rad sołeckich, przedstawicieli związku emerytów i rencistów oraz młodzież gimnazjalną, która brała czynny udział w przygotowanych konkurencjach sportowych.

Realizacja wspólnego projektu przyczyniła się do pogłębienia więzi sympatii
i przyjacielstwa między mieszkańcami regionu przygranicza.

Partnerzy mając doświadczenie w realizacji takich działań, planują dalsze rozwijanie i poszanowanie wzajemnych relacji, a także organizację kolejnych przedsięwzięć transgranicznych.


Gmina Marciszów

informuje


iż w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013
realizuje wraz z samorządami miejscowości Vitezna oraz Pilnikov
w roku 2013 projekt pn.

„ Partnerstwo nie zna granic 2013“.

Zakładany do realizacji projekt ukierunkowany jest na pogłębienie więzi miedzy Gminą Marciszów i partnerami projektu - Gminą Vitezna i Miastem Pilnikov. Rok 2013 stanowić będzie zacieśnienie powstałych więzi i relacji między dwoma narodami, których współpraca rozpoczęła się dopiero w 2009 roku i zaowocowała trzema projektami: "Przyjacielstwo bez granic", "Na wspólnej drodze" oraz "Wspieranie wspólnego partnerstwa 2012".

W ramach projektu Gmina Marciszów zorganizuje dwa podprojekty:

- „Na rowerze przez granice“ 
Jest to projekt mający charakter typowo rekreacyjny, gdyż polega na zorganizowaniu dwudniowej wycieczki rowerowej. Impreza rozpocznie się wyjazdem czeskich uczestników projektu z Gminy Vitezna do Miasta Pilnikov a następnie do Marciszowa. W godzinach popołudniowych  zostanie zorganizowane spotkanie czeskich  rowerzystów  wraz z mieszkańcami naszej gminy w celu omówienia trasy wycieczki rowerowej po polskiej stronie. 
Kolejnego dnia uczestnicy projektu w godzinach porannych wyruszą na wycieczkę na Kolorowe Jeziorka, gdzie zostaną wręczone uczestnikom projektu puchary oraz dyplomy i medale. 

- „Dni Marciszowa“
Ta impreza będzie miała program społeczno – kulturalny. Jej celem będzie pogłębienie wiedzy           o historii i współczesności gminy i jej okolicy. Imprezę uświetni występ amatorskiej grupy rycerzy, którzy przeniosą nas w czasy średniowiecznych strojów i pokazów walk rycerskich.  
Dodatkową atrakcją będą występy amatorskich grup artystycznych oraz szereg konkurencji sportowych, podczas których będzie można zdobyć wiele atrakcyjnych nagród. 

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6 w Marciszowie pok.18.
GMINA MARCISZÓW
informuje,
że otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn:

„ZAGOSPODAROWANIE WZGÓRZA PARKOWEGO
W CIECHANOWICACH – I ETAP”


 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt operacji :            51 494,27 zł
Udział środków UE:                     25 000,00 złGmina Marciszów

informuje

iż w ramach Funduszu Mikroprojektów  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013
realizuje wraz z Samorządami  miejscowości Vitezna oraz Pilnikov
w roku 2012 projekt pn:
"Wspieranie wspólnego partnerstwa 2012"


Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6  w Marciszowie pok.18 .

Tel. 075 74 10 208 wew 18
e.mail: kierownik.pfz@marciszow.pl


Gmina Marciszów wraz z Samorządami  miejscowości Vitezna oraz Pilnikov w roku 2012 realizowała wspólny projekt pn:
"Wspieranie wspólnego partnerstwa 2012"


Dnia 08.09.2012 r. odbyło się w Mieście Pilnikov ostatnie spotkanie w ramach cyklu imprez, organizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Na zaproszonych gości czekało wiele atrakcji. Przygotowano bardzo bogaty
program pełen ciekawych i ekscytujących występów i konkursów.
W ramach przygotowanych konkurencji swoje
siły zmierzyły drużyny stowarzyszeń biorących udział w spotkaniu.

Realizacja wspólnego projektu przyczyniła się do pogłębienia więzi sympatii
i przyjacielstwa między mieszkańcami regionu przygranicza.

Partnerzy mając doświadczenie w realizacji takich działań, planują dalsze rozwijanie  i poszanowanie wzajemnych relacji, a także organizację kolejnych przedsięwzięć transgranicznych.
redaguje: []

ostatnia zmiana:

przejdź do :