Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
- Komisja Budżetu
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Oświaty, Sportu, Kultury, Turystyki
- Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdr
- Komisja Infrastruktury Technicznej
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Rada Gminy


RADNI
KADENCJA 2014 - 2018


 1. Adamczyk Jadwiga - Przewodnicząca Rady Gminy
 2. Chęciński Dawid
 3. Dzik Marian
 4. Frasunek Marcin
 5. Gwóźdź Piotr
 6. Mitczak Andrzej
 7. Nowakowski Kazimierz
 8. Suhak – Ogłaza Marta  
 9. Olejniczak Czesława
 10. Orzechowski Edmund
 11. Polański Julian
 12. Ryżowski Adam
 13. Wojtas Danuta
 14. Wolak Mirosław - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
 15. Wróblewski Władysław

Przewodnicząca Rady Gminy w Marciszowie p. Jadwiga Adamczyk
przyjmuje
mieszkańców Gminy w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach 15:00-16:00

tel: (075) 74 10 208 wew. 36

Wykaz radnych kadencji 2014-2018 z podziałem na okręgi wyborcze

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Imię i nazwisko

1

Marciszów

ul. Główna : numery nieparzyste od nr 1 do nr 7

numery parzyste od nr 2 do nr 48

ul . Nadrzeczna: numery parzyste od nr 2 do nr 6

 numery nieparzyste od nr 21 do nr 81

 

Marcin Frasunek

2

Marciszów

ul. Nadrzeczna : numery parzyste od nr 10 do nr 24A

ul. Księcia Bolka I, ul. Kościelna, ul. Sołecka

ul. Główna : numery nieparzyste od nr 9 do nr 17

numery parzyste od nr 50 do nr 84

 

Marta Suhak - Ogłaza

3

Marciszów

ul. Główna: numery nieparzyste od nr 21 do nr 23 i nr 86

ul. Nadrzeczna: numery parzyste od nr 26 do nr 30

numery nieparzyste od  nr 85 do nr 99

ul. Polna, ul. Stawowa, ul. Zakole, ul. Stroma

ul. Spółdzielcza: numery nieparzyste od nr 1 do nr 7

 numery parzyste od nr 2 do nr 22

 

Piotr Gwóźdź

4

Marciszów

ul. Pocztowa, ul. Dworcowa,               ul. Wrzosowa, ul. Tulipanowa,           ul. Słoneczna, ul. Różana,                  ul. Goździkowa, ul. Szkolna

 

Marian Dzik

5

Marciszów

ul. Włókiennicza, ul. Leśna,

ul. Główna : numery nieparzyste od nr 37 do nr 43

numery parzyste od nr  126 do nr 136

ul. Spółdzielcza : numery nieparzyste od nr 9 do nr 31

numery parzyste od nr 26 do nr 46

 

Dawid Chęciński

6

Ciechanowice :

od nr 1 do nr 33 i od nr 133 do nr 195

Mirosław Wolak

7

Ciechanowice:

od nr 34 do nr 78 i od nr 201 do nr230

Andrzej Mitczak

8

Ciechanowice: 

od nr 79 do nr 132

Julian Polański

9

Domanów, Pustelnik, Nagórnik

Władysław Wróblewski

10

Pastewnik

Kazimierz Nowakowski

11

Świdnik

Edmund Orzechowski

12

Sędzisław: 

od nr 1 do nr 51 i od nr 57 do nr 80 

Czesława Olejniczak

13

Sędzisław: 

od nr 52 do nr 56 i od nr 81 do nr 148

Danuta Wojtas

14

Wieściszowice :

numery nieparzyste od nr 1 do nr 101  z wyłączeniem nr 95

 

Jadwiga Adamczyk

15

Wieściszowice: 

numery parzyste od nr 2 do nr 102 oraz nr 95

 

Adam Ryżowski
RADNI
KADENCJA 2010 - 2014

 1. Adamczyk Jadwiga
 2. Cepielik Stanisław
 3. Chęciński Dawid
 4. Dzik Marian
 5. Gwóźdź Piotr
 6. Mazur Henryk - Przedwodniczący Rady
 7. Mospan Teresa
 8. Mitczak Andrzej
 9. Solarz Stanisław
 10. Siudak Zofia
 11. Szołdrowski Józef
 12. Wrona Adam - Z-ca Przewodniczącego Rady
 13. Wojtas Danuta
 14. Ryżowski Adam
 15. Zawierucha Janusz

RADNI
KADENCJA 2006 - 2010

 1. Jadwiga Adamczyk
 2. Janusz Banasiewicz - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
 3. Tadeusz Borowy
 4. Marian Dzik
 5. Piotr Gwóźdź
 6. Henryk Mazur- Przewodniczący Rady Gminy
 7. Teresa Mospan
 8. Andrzej Mitczak
 9. Czesława Olejniczak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 10. Stanisaw Solarz
 11. Zofia Siudak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki
 12. Adam Wrona - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu
 13. Władysław Wróblewski
 14. Zofia Wesołowicz
 15. Adam Ryżowski- Wiceprzewodniczący Rady Giminy

redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :