Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Mikroprojekty

Fundusz Mikroprojektów

"Partnerstwo nie zna granic 2013”

Nazwa projektu: „Partnerstwo nie zna granic 2013”
Wartość projektu: 6.475,00 EURO
Dofinansowanie: 5.503,75 EURO
Okres realizacji projektu: 01.04.2013 r. – 30.09.2013 r.
Z dniem 1 kwietnia 2013 r. Gmina Marciszów przystąpiła do realizacji kolejnego mikroprojektu w Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Na etapie jego realizacji zostały przeprowadzone cztery wydarzenia kulturalne:

„Na rowerze przez granice” – 15-16.06.2013 r. - została zorganizowana dwudniowa wycieczka rowerowa. Impreza rozpoczęła się w sobotę przyjazdem grupy 40 rowerzystów      z Czech. W godzinach popołudniowych zorganizowano spotkanie integracyjne czeskich rowerzystów wraz z mieszkańcami naszej gminy.
Następnego dnia zorganizowana została  wspólna wyprawa  rowerowa na Kolorowe Jeziorka do Wieściszowic. W ciągu dwóch dni  Czesi przejechali ok. 120 km,  a w drodze powrotnej zwiedzili Bazylikę w Krzeszowie.
Uczestnikom projektu wręczono pamiątkowe puchary, medale oraz dyplomy. „Dni Marciszowa” – 29.06.2013 r. – jednodniowa impreza o charakterze społeczno – kulturalnym, której celem było pogłębienie wiedzy  o historii oraz współczesności gminy i jej okolicy. Imprezę uświetnił występ  grupy rycerzy z Zamku Bolków.
Dodatkową atrakcją był szereg konkurencji sportowych, podczas których uczestnicy zdobyli wiele atrakcyjnych nagród.  Impreza została zakończona wspólną zabawą taneczną.


”Sport bez granic” w Gminie Vitezna – 06.07.2013 r. – impreza zorganizowana po stronie czeskiej, której główną atrakcją były międzynarodowe rozgrywki piłki nożnej oraz  turniej  ringo. Najwięcej emocji wśród uczestników wywołała defilada „traktorów domowej roboty” oraz liczne atrakcje jarmarczne zorganizowane przez czeskich rzemieślników.

„Obyczaje ludowe, tradycje i rzemiosła” w Mieście Pilnikov – 10.08.2013 r. – wyjazd do Miasta Pilnikov -  jednodniowa impreza integracyjna zorganizowana równocześnie na miejscowym kąpielisku, stadionie oraz w siedzibie koła łowieckiego. W ramach projektu organizatorzy przygotowali bogaty program: występy zespołów muzycznych, pokazy szermierki historycznej, antyrama pokazująca historię miasta, wystawa przedmiotów historycznych.
Impreza została zakończona wspólną zabawą taneczną.

MarciszówPilnikovVitezna
redaguje: []

ostatnia zmiana:

przejdź do :