Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Harmonogram odbioru odpadów

GMINA MARCISZÓW INFORMUJE
O ZBIÓRCE ODPADÓW PROBLEMOWYCH
W FORMIE TZW. "WYSTAWKI"

W dniach wymienionych poniżej w harmonogramie w poszczególnych miejscowościach zbierane będą:

- Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
- Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna ( wanny, umywalki),
- OPONY TYLKO Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, wykładziny, dywany.

Podczas akcji nie będą odbierane odpady niebezpieczne, farby i chemikalia, które należy zwyczajowo dostarczać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Ciechanowicach (teren byłego wysypiska śmieci), czynnego w każdą sobotę w godz. Od 800 do 1400 za wyjątkiem sobót świątecznych.
Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 8:00 przy pojemnikach na odpady zmieszane z uwzględnieniem dostępu umożliwiającego ich sprawny załadunek.
Informujemy ponadto, że odpady problemowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców i z tytułu organizowanej zbiórki nie pobiera się dodatkowych opłat. Odpady te można również zwyczajowo przekazywać do PSZOK w Ciechanowicach w każdą sobotę miesiąca w godz. od 8:00 do 14:00 za wyjątkiem dni świątecznych.

HARMONOGRAM  WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

CZWARTEK    04.05.2017 r.    CIECHANOWICE, WIEŚCISZOWICE
PIĄTEK        05.05.2017 r.    ŚWIDNIK , PASTEWNIK
PONIEDZIAŁEK    08.05.2017 r.    PUSTELNIK, SĘDZISŁAW
WTOREK        09.05.2017 r.    DOMANÓW , NAGÓRNIK
ŚRODA        10.05.2017 r.    MARCISZÓW

ORGANIZOWANA WYSTAWKA NIE DOTYCZY ODBIORU BIEŻĄCYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Marciszów
Stefan Zawierucha


HARMONOGRAM WYWOZU ODAPÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
SAMOCHÓD DUŻY
Gmina Marciszów


Wtorek        Ciechanowice, Świdnik, Wieściszowice,
Czwartek    Pastewnik, Domanów,  Pustelnik, Sędzisław
Piątek        Marciszów,

SAMOCHÓD MAŁY
Gmina Marciszów


WTOREK    Marciszów ulice: Nadrzeczna; numery budynków : 47,53.93,95,97,101, Główna nr 1, Polna, Leśna, Stroma  : wszystkie budynki
WTOREK    Ciechanowice numery budynków: 1do10,12,16,62,63,65,66,91,94,106,113,122,146,150,151,152,157.
WTOREK    Wieściszowice numery budynków : 2,3,4,6,7,8,10,13,16,17,18,25,28,30,32,34,49,51,53,54,55,56,58,60,101
WTOREK    Sędzisław numery budynków : 8,11,12,13,14,17,18,20,34,34a,141
WTOREK    Świdnik numery budynków : 1,2,3,3a,4,6,7,8,8a,10,13,14,15,24,40,42,69,70,71,72
WTOREK    Pastewnik numery budynków : 1,2,3,4,6,10,11,21,23,53, Kolonia Słowików ,  
WTOREK    Pustelnik numery budynków: 1,3,6,7,8,9,10,22,22a,23,26
WTOREK    Domanów numery budynków:21,23,24,25,26,28,38,40,53,54
WTOREK    Nagórnik : wszystkie budynki


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
GMINA MARCISZÓW
Harmonogram odbioru odpadów selektywnie zbieranych – Gmina Marciszów


Środa począwszy od

01.03.2017 r.    Selektywna    -  SZKŁO
Teren całej gminy co dwa tygodnie

Środa
począwszy od 08.03.2017 r.    
Selektywna MIX (papier, plastik)
Marciszów , Wieściszowice , Ciechanowice
co dwa tygodnie

Poniedziałek

począwszy od  13.03.2017 r.    
Selektywna MIX (papier, plastik)
Świdnik,Pastewnik,Domanów,Nagórnik,Pustelnik,Sędzisław
co dwa tygodnie

redaguje: [Maria Bych]

ostatnia zmiana:

przejdź do :