Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Jednostki podległe

Jednostki budżetowe:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej "Wodociągi Marciszowskie"
ul. Szkolna 4a (1 piętro - nad ośrodkiem zdrowia)
58-410 Marciszów

Dyrektor: mgr inż.Wiesław Cepielik
tel. 75 619 41 90
dyrektor.zgk@marciszow.pl

Zastępca dyrektora: inż.Rafał Zdunek
zastepca.dyrektora.zgk@marciszow.pl

Główny księgowy: mgr W. Lepucka
ksiegowosc.zgk@marciszow.pl

Referent d/s administracyjno-rozliczeniowych: M. Homoncik
wodociagi@marciszow.pl
tel. 75 619 41 90, kom. 511139977

2. Zespół Szkół w Marciszowie
ul. Szkolna 2
58-410 Marciszów

Dyrektor: mgr Ewa Sawicz
tel/fax: (075) 74 10 303
zs_marciszow@op.pl

3. Biblioteka Publiczna w Marciszowie
ul. Szkolna 10 (Dom Kultury)

58 - 410 Marciszów

Bibliotekarz: p. M. Skrzeczyńska
Czynna od poniedziałku, środa, piątek w godzinach 12:00 - 20:00
tel: 519 606 356
biblioteka.marciszow@t.pl

Dodatkowe punkty wypożyczania książek:
a) Świetlica wiejska w Domanowie
b) Świetlica wiejska w Wieściszowicach
tel: 519 606 356

4. Biblioteka Publiczna w Sędzisławiu
Sędzisław 27
58 - 410 Marciszów

Bibliotekarz: p. M. Homoncik
tel : (075) 74 25 527
Czynna w poniedziałki i czwartki w godzinach 12:00 - 20:00
oraz wszystkie środy w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad w godz. 12:00 - 20:00
biblioteka.sedzislaw@t.pl

5. Biblioteka Publiczna w Ciechanowicach
Ciechanowice 21
58-410 Marciszów

tel: (075) 741 03 43
Bibliotekarz: p. M. Homoncik
Czynna:
w wtorki, piątki w godz. 12:00 - 20:00
oraz wszystkie środy w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień w godzinach 12:00 - 20:00
biblioteka.ciechanowice@t.pl

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie
ul.Szkolna 4b
58 - 410 Marciszów

Kierownik: mgr Lucyna Nowak
tel. (075) 74 10 652
gops@marciszow.pl

7. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

OSP Marciszów
ul. Włókiennicza 8
tel. (075) 74 10 330
Prezes: p. J. Skiba

OSP Pastewnik
Prezes: Z. Powiertowski
tel. (075) 71 22 816

OSP Świdnik
Prezes: S. Napierała
redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :