Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

BudżetUCHWAŁA

Nr XLVI/247/09

Rady Gminy Marciszów

 

z dnia  29 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2010

 


 

UCHWAŁA

Nr XXXI/175/08

Rady Gminy Marciszów

 

z dnia  29 grudnia 2008 r.


w sprawie: budżetu Gminy Marciszów na rok 2009


 UCHWAŁA
Nr XVII/88/07
Rady Gminy Marciszów

z dnia 28 grudnia 2007 r.


w sprawie: budżetu Gminy Marciszów na rok 2008


UCHWAŁA
Nr IV/12/06
Rady Gminy Marciszów

z dnia 29 grudnia 2006 r.


w sprawie: budżetu Gminy Marciszów na rok 2007


UCHWAŁA
Nr XLIII/206/05
Rady Gminy Marciszów

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie: budżetu Gminy Marciszów na rok 2006


UCHWAŁA
Nr XXXII/157 /04
Rady Gminy Marciszów

z dnia 30grudnia 2004r

w sprawie: budżetu Gminy Marciszów na rok 2005


UCHWAŁA
Nr XIX/98/04
Rady Gminy Marciszów

z dnia 26lutego 2004r

w sprawie: budżetu Gminy Marciszów na rok 2004


UCHWAŁA
Nr IV/21/02
Rady Gminy Marciszów

z dnia 30 grudnia 2002r

w sprawie: budżetu Gminy Marciszów na rok 2003
redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :