Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Opinie RIO


Uchwała nr I/320/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów na lata 2018-2029, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Marciszów na 2018 rok.Uchwała nr I/323/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Marciszów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Marciszów na 2018 rok.


Uchwała Nr I/55/2017
Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017
w sprawie opinii o prawidłowości planowane kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Marciszów nr XXXII/159/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów oraz nr XXXII/166/16 
z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017Uchwała Nr I/54/2017

Składu Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Marciszów przedstawionego
w Rady Gminy Marciszów nrt XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.


Uchwała Nr I/309/2016

Składu Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów na lata 2017 - 2028,
przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Marciszów na 2017 rok.


Uchwała Nr I/308/2016

Składu Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Marciszów przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2017.


Uchwała Nr I/177/2016

Składu Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 25 lipca 2016.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Marciszów przedstawionego w uchwale Rady Gminy Marciszów nr XXV/123/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016.


Uchwała Nr I/59/2016

Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 4 lutego 2016
w sprawie opinii o prawidłowości planowane kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Marciszów nr XVII/82/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów oraz nr XVII/85/15 w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016


Uchwała Nr I/337/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2015
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów na lata 2016-2027 przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2016


Uchwała Nr I/29/2015

Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 27 stycznia 2015
w sprawie opinii o prawidłowości planowane kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Marciszów nr III/7/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów oraz nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2015


Uchwała Nr I/314/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 04 grudnia 2014
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2015


Uchwała Nr I/18/2014

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2014

w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu budżetu gminy Marciszów przedstawionego w Uchwale Rady Gminy Marciszów nr XLIII/217/13 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014

Uchwała Nr I/17/2014
Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2014
w sprawie opinii o prawidłowości planowane kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady gminy Marciszów nr XLIII/210/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów oraz nr XLIII/217/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014


Uchwała Nr I/319/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 09 grudnia 2013
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2014Uchwała Nr I/35/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2013
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Marciszów NR XXX/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów oraz w uchwale Nr XXX/166/12 z 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013Uchwała Nr I/276/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 26 listopada 2012
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Marciszów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013Uchwała Nr I/39/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 6 lutego 2012
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Marciszów NR XVIII/81/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów oraz w uchwale NrXVIII/85/11 z 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012Uchwała I/377/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 147 grudnia 2011
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012


 Uchwała I/295/2010
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2010
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011

 
Uchwała I/28/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 3 lutego 2011
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Marciszów przedstawionego w uchwale Rady Gminy Marciszów Nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011

 
Uchwała Nr I/29/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 3 lutego 2011
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Marciszów NR IV/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów oraz Nr IV/12/10 z 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011


Uchwała Nr I-249/2010
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2011 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Marciszów


Uchwała Nr I-250/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 9 grudnia 2009 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2010 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Marciszów

 


Uchwała Nr I-269/2008
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2008 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2009 rok oraz o prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu gminy Marciszów.
Uchwała Nr I-301/2007
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 13 grudnia 2007 roku
w sprawie opinii o prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu gminy Marciszów.Uchwała Nr I-28/2007
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 5 lutego 2007 roku
w sprawie opinii o prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu gminy Marciszów.
redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :